Tour lễ hội

CHÙA TAM CHÚC – TRÀNG AN

Mã tour: VA2437
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH – CHÙA DÂU – CHÙA BÚT THÁP

Mã tour: VA2430
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

TÂY YÊN TỬ – CHÙA BỔ ĐÀ

Mã tour: VA2420
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

CHÙA DÂU – CHÙA PHẬT TÍCH – ĐỀN ĐÔ – ĐỀN BÀ CHÚA KHO

Mã tour: VA2402
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

HÀ NỘI – VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG – ĐỀN GIÓNG

Mã tour: VA2206
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

HÀ NỘI – ĐỀN TRẦN – CHÙA CỔ LỄ – ĐỀN PHỦ GIẦY

Mã tour: VA2205
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

HÀ NỘI – ĐỀN SÒNG SƠN – ĐỀN CÔ CHÍN – ĐỀN BÀ TRIỆU

Mã tour: VA2204
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

Du Lịch Tâm Linh “ĐỀN SÒNG – ĐỀN CÔ CHÍN ĐỀN BÀ TRIỆU – SUỐI CÁ THẦN”

Mã tour: VA12
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN

Mã tour: VA05
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

LÀNG CỔ THỔ HÀ – CHÙA PHẬT TÍCH

Mã tour: TLH04
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH – ĐÔNG HỒ – BÁT TRÀNG

Mã tour: TLH03
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

DU XUÂN ĐỀN BỒNG LAI – HÒA BÌNH – MỘC CHÂU

Mã tour: LH 18
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 40 khách

CHÙA BA VÀNG – CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Mã tour: LH11
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

TÂY THIÊN – TAM ĐẢO “KHÁM PHÁ TAM ĐẢO – SAPA BÊN THỀM HÀ NỘI”

Mã tour: OPT2102
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

CHÙA CAO LINH – BẠCH ĐẰNG GIANG – CHÙA HANG – ĐỀN BÀ ĐẾ

Mã tour: LH07
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn:

HOA LƯ – TAM CỐC – BÍCH ĐỘNG

Mã tour: LH06
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn:

TÂY THIÊN – TAM ĐẢO

Mã tour: OPT2101
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

Chùa Hương – Hành trình về đất phật

Mã tour: LH02
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn:

CHÙA BA VÀNG – CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Mã tour: LH01
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Số chỗ còn:
Các khách hàng lớn
Hotline:
0969424725