Tour học sinh

HÀ NỘI – MAI CHÂU, BẢN LÁC – HÀ NỘI

Mã tour: HS2101
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

BT ĐƯỜNG MÒN HCM – CHÙA TRĂM GIAN

Mã tour: THS12
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

ĐỀN LÝ BÁT ĐẾ (ĐỀN ĐÔ)

Mã tour: THS12
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

ĐỀN GIÓNG (ĐỀN SÓC)

Mã tour: THS10
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM – BẢO TÀNG CÁCH MẠNG

Mã tour: THS09
Thời gian: 1/2 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN

Mã tour: THS08
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

CHÙA BA VÀNG – CÔNG VIÊN RỒNG

Mã tour: THS07
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM – CV THỦ LỆ

Mã tour: THS06
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

KHU DU LỊCH SINH THÁI BẢN RÕM

Mã tour: THS05
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

QUẢNG NINH GATE

Mã tour: THS04
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

ĐỀN CHU VĂN AN – QUẢNG NINH GATE

Mã tour: THS03
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

ĐỀN CHU VĂN AN – CÔNG VIÊN RỒNG

Mã tour: THS02
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

KHU DI TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG – CÔNG VIÊN RỒNG

Mã tour: THS01
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

LĂNG BÁC – CÔNG VIÊN MẶT TRỜI MỚI

Mã tour: HS2001
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Khởi hành hàng ngày
Số chỗ còn: Tour đoàn

TAM CỐC – CHÙA BÁI ĐÍNH

Mã tour: HS12
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn:

LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM – ASEAN RESORT

Mã tour: HS14
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn:

LĂNG BÁC – THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

Mã tour: HS20
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn:

KHU DU LỊCH ĐẦM LONG – RỪNG BẰNG TẠ

Mã tour: HS06
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn:

KHU DU LỊCH THIÊN SƠN – SUỐI NGÀ

Mã tour: HS17
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn:

KHU DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

Mã tour: HS16
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn:
Các khách hàng lớn
Hotline:
0969424725