Tour khuyến mại

HÀ NỘI – CỬA LÒ – QUÊ BÁC – HÀ NỘI

Mã tour: NA2001
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

SẦM SƠN – GALA DINNER

Mã tour: SS0220
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

TRÀ CỔ – MÓNG CÁI – Tour kích cầu

Mã tour: HL2012
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

TOUR CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ 2020

Mã tour: HL2011
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 40 khách trở lên

DU LỊCH BIỂN CỬA LÒ – QUÊ BÁC – TOUR KÍCH CẦU

Mã tour: CL2001
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 40 khách trở lên

NHA TRANG – VINPEARL – CITY TOUR (TOUR KÍCH CẦU – Ăn 5 bữa chính)

Mã tour: NT0420
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

NHA TRANG – VINPEARL 2020 (Ăn 4 bữa chính)

Mã tour: NT0320
Thời gian: 3 Ngày 2 đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

DU LỊCH HẠ LONG – DU THUYỀN 5*

Mã tour: HL2011
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

HÀ NỘI – HẢI PHÒNG – CÁT BÀ – VỊNH HẠ LONG – VỊNH LAN HẠ (DU THUYỀN 5*)

Mã tour: HL2010
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

TÀU DU LỊCH THĂM QUAN VỊNH HẠ LONG

Mã tour: HL2008
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour ghép lẻ hàng ngày

SƠN TRÀ – BÀ NÀ – HỘI AN – CÙ LAO CHÀM

Mã tour: DN0220
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách

VỊNH HẠ LONG – HẠ LONG PARK 2020

Mã tour: HL2006
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách

DU LỊCH HẠ LONG 2020 (2 ngày 1 đêm)

Mã tour: HL2002
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách

DU LỊCH BIỂN SẦM SƠN (TOUR KÍCH CẦU KHÔNG LỢI NHUẬN)

Mã tour: SS0120
Thời gian: 3 Ngày 2 đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn áp dụng 30 khách trở lên

HÀ NỘI – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – MỘ TƯỚNG GIÁP – NHẬT LỆ – HÀ NỘI (TOUR KÍCH CẦU)

Mã tour: QB2004
Thời gian: 3 Ngày 4 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách

HÀ NỘI – VŨNG CHÙA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – BIỂN NHẬT LỆ – QUÊ HƯƠNG ĐẠI TƯỚNG – CỒN CÁT QUANG PHÚ – TOUR KÍCH CẦU

Mã tour: QB2003
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

HÀ NỘI – THUNG NAI – KIM BÔI HÒA BÌNH – HÀ NỘI (tour kích cầu)

Mã tour: HB2001
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách

DU LỊCH MAI CHÂU – MỘC CHÂU 2020 (TOUR KÍCH CẦU)

Mã tour: TB2004
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour đoàn từ 30 khách trở lên

HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – HÀ NỘI

Mã tour: MTV07
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI

Mã tour: MTV06
Thời gian: 4 Ngày 3 Đên
Khởi hành:
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn
Các khách hàng lớn
Hotline:
0969424725