Tour khuyến mại nước ngoài

HÀ KHẨU – BÌNH BIÊN – MÔNG TỰ

Mã tour: CHI071
Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Khởi hành: Khởi hành thứ 6 hàng tuần
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

HÀ NỘI – MÓNG CÁI – ĐÔNG HƯNG

Mã tour: CHI09394
Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Khởi hành: Khởi hành thứ 6 hàng tuần
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

HÀ KHẨU – MÔNG TỰ – KIẾN THỦY – DI LẶC

Mã tour: CHI073
Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Khởi hành: Khởi hành thứ 5 hàng tuần
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

HÀ KHẨU – BÌNH BIÊN – KIẾN THỦY – MÔNG TỰ

Mã tour: CHI072
Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Khởi hành: Khởi hành thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – CHU GIA GIÁC – TÔ CHÂU – BẮC KINH

Mã tour: CHI051
Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Khởi hành: Khởi hành theo lịch
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN TỬ SƠN PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HỒ BẢO PHONG

Mã tour: VA2346
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: Khởi hành theo lịch
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn

BALI – THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO

Mã tour: BL01
Thời gian: 4 Ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng tháng
Số chỗ còn: Tour ghép đoàn
Các khách hàng lớn
Hotline:
0969424725